(Κατασκευές με γύψο και γυψοσανίδες,γυψινα, ψευδοροφεσ, χωρισματα, γυψοσανιδεσ ,τσιμεντοσανιδες Βόλος, ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ,Τζάκι με διακόσμηση γυψοσανίδας,Τζάκια με γυψοσανίδα,Τιμές και εφαρμογές στην εσωτερική τοιχοποιία,γυψοσανίδας ράφια,γυψοσανίδες στην οροφή,