Tag Archive: ΣυνεταιριστικήΤα φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και πώλησης στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο είναι μια διαδεδομένη πλέον επένδυση σε όλη την Ευρώπη. Τα τραπεζικά συστήματα σε όλες τις χώρες συμμετέχουν σε αυτές τις επενδύσεις μιας και θεωρούνται ιδιαίτερα χαμηλού ρίσκου.

Οι Ελληνικές τράπεζες που δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι οι ακόλουθες:

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΩΣ 10KW1. GREEN ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ)

– ποσό δανείου από 10.000 �
* – κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με μηνιαίο Euribor + περιθώριο 3%
* – έξοδα δανείου 200 �, με δωρεάν τα έξοδα εκτίμησης, νομικού ελέγχου παράστασης στο Πρωτοδικείο και πιστοποιήσεων εργασιών.
* – διάρκεια δανείου έως 2- 25 έτη
* – ειδικό προνομιακό πρόγραμμα ασφάλισης Φωτοβολταϊκών συστημάτων.

2. GREEN ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ)

* – ποσό δανείου από 3.000 – 50.000 �
* – κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με μηνιαίο Euribor + περιθώριο 5%
* – έξοδα δανείου 200 �
* – διάρκεια δανείου 2-10 έτη
* – ειδικό προνομιακό πρόγραμμα ασφάλισης Φωτοβολταϊκών συστημάτων.

3. GREEN ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
o – ποσό δανείου μέχρι και 20.000 �
o – κυμαινόμενο επιτόκιο, σήμερα 8,20%
o – έξοδα δανείου από 50-180 � ανάλογα με το ποσό του δανείου
o – διάρκεια δανείου από 1-10 έτη
o – ειδικό προνομιακό πρόγραμμα ασφάλισης Φωτοβολταϊκών συστημάτων.
o


Η τελευταία καταληκτική ημερομηνία για αιτήσεις ένταξης επενδύσεων στον αναπτυξιακό νόμο ήταν η 31-Ιανουαρίου-2010.

Ο επόμενος αναπτυξιακός αναμένεται να μην επιδοτεί τις επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά συστήματα. Αυτό οφείλεται στο ότι πλέον οι εν λόγω επενδύσεις θεωρούνται εξαιρετικά κερδοφόρες ακόμα και χωρις επιπλέον επιδότηση μιας και

-το κόστος εγκατάστασης έχει πέσει αρκετά (ήδη υπάρχει μια μείωση του κόστους εγκατάστασης της τάξης του 40% σε σχέση με το 2006-όσο περίπου δηλαδή επιδοτούσε το πρόσφατο πρόγραμμα του αναπτυξιακού)

-η τιμή αγοράς της κιλοβατώρας είναι εξαιρετικά υψηλή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα

-η ηλιοφάνεια στην Ελλάδα είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτήν που είχε προβλεφθεί αρχικά και συγκριτικά πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που υπάρχει στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.

Τα σημερινά δεδομένα λοιπόν εγγυώνται στους επενδυτές μεγάλες αποδόσεις ακόμα και χωρίς την βοήθεια της επιδότησης του κόστους εγκατάστασης. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να υπάρξει επιδότηση στον αναμενόμενο νέο αναπτυξιακό νόμο υπό την μορφή φοροαπαλλαγών. Ο νέος «αναπτυξιακός νόμος» Ν.3299/2004

Οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκονται ανάμεσα στις επιλέξιμες δραστηριότητες του αναπτυξιακού νόμου. Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές επιδοτούνται από 40% έως και 60% στο συνολικό κόστος της επένδυσης.

Το SELAS αναλαμβάνει την διαδικασία υποβολής αίτησης για ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Για δωρεάν οικονομικές αναλύσεις σε μικρές ή μεγάλες φωτοβολταϊκές επενδύσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις φόρμες υπολογισμού επενδύσεων του selasenergy.gr

Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση του αναπτυξιακού νόμου.

Την τελευταία δεκαετία η ελληνική οικονομία έχει μπει στο μικροσκόπιο των παγκοσμίως μεγαλύτερων επενδυτικών εταιριών και περνά συχνά σε πρωτοσέλιδα ξένων οικονομικών εντύπων ενημέρωσης. Η στατιστικές επιβεβαιώνουν πως η ελληνική οικονομία διανύει μια διαδρομή μεγέθυνσης που την εντάσσει αφενός στον στενό πυρήνα των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών οικονομιών και αφετέρου σε μία θέση στην οποία ξεδιπλώνονται η μία μετά την άλλη ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.
Οι ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα γνωρίζουν εντυπωσιακή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Η μέση ετήσια αύξηση από 6% την περίοδο 1994 – 97 έχει πλέον σταθεροποιηθεί περίπου στο 9% από το 1998 μέχρι σήμερα. Η σημαντική αυτή αύξηση σχετίζεται άμεσα με την εξυγίανση και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, τη συνολική βελτίωση όλων των βασικών μεγεθών της, την επένδυση ξένων κεφαλαίων εντός της ελληνικής αγοράς, καθώς και τις προοπτικές περαιτέρω δυναμικής ανάπτυξης τα επόμενα έτη. Στο πλαίσιο των θετικών αυτών εξελίξεων κρίθηκε σκόπιμη η επικαιροποίηση των διατάξεών του Ν.2601/98 στις σημερινές συνθήκες της οικονομίας, και από τις αρχές του 2005 τέθηκε σε ισχύ ο νέος αναπτυξιακός νόμος 3299/2004 «ΚΙΝΗΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ο οποίος τροποποιήθηκε και εφαρμόζεται από τον Ιανουάριο του 2007.
Σύμφωνα με το νέο αναπτυξιακό νόμο, μειώνεται το κατώτατο όριο επένδυσης υπαγωγής στα κίνητρα στα 100.000 ευρώ, την υπαγωγή στα κίνητρα των εμπορικών επιχειρήσεων, την μείωση της ίδιας συμμετοχής στο 25%, την προσαύξηση των επιχορηγήσεων των ΜΜΕ μέχρι και 15% επιπλέον και τις ειδικές απαλλαγές για επενδύσεις άνω των 100.000.000 ευρώ.

Βασικοί στόχοι του νέου αναπτυξιακού νόμου είναι:
1. Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.
2. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών μας, με
έμφαση σε νέες καινοτομικές δραστηριότητες και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.
3. Η διεύρυνση και ο μετασχηματισμός της παραγωγικής βάσης.
4. Η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.
5. Η αύξηση της απασχόλησης.
6. Η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενίσχυση των τεχνολογικών υποδομών.
Ειδικότερα τώρα ο νέος αναπτυξιακός Νόμος καθιερώνει 5 οριζόντιες κατηγορίες κινήτρων, βάσει των οποίων παρέχονται επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις, ενώ διατηρεί την φιλοσοφία των Περιοχών, καταργεί την σύνδεση επιχορηγήσεων και θέσεων εργασίας, όπως και την διάκριση νέων και παλιών επιχειρήσεων στα κίνητρα, και ορίζει μέγιστο ύψος ενίσχυσης το 55%.

Ποια είναι τα είδη ενισχύσεων
Πιο συγκεκριμένα στα υπαγόμενα επενδυτικά προγράμματα και σχέδια παρέχονται όπως και πριν τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων (Αρθρο.1, Παρ.1):
– Λήψη επιχορήγησης: Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος της επιλέξιμης επένδυσης.
– Λήψη επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing): Αφορά στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλομένων δόσεων leasing που αφορά την απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού, όπου η μέγιστη διάρκεια της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη.
– Φορολογική απαλλαγή: Αφορά την απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος μη διανεμόμενων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης που ενέχουν υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου ή απόκτηση μηχανολογικού εξοπλισμού μέσω leasing για την πρώτη 10ετία από την πραγματοποίηση
– Επιδότηση κόστους δημιουργουμένων θέσεων εργασίας: Αφορά την κάλυψη για μία διετία τμήματος των μισθολογικών εξόδων για τις δημιουργούμενες θέσεις εργασίας που εντάσσονται στο επενδυτικό σχέδιο και αφορούν την πρώτη 2ετία από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Ποιες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο. Για την εφαρμογή των ενισχύσεων του νόμου, επιλέξιμοι φορείς θεωρούνται οι υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις που ασκούν ή που πρόκειται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία υπάγεται στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα, καθώς και στον τομέα του τουρισμού. Υπάγονται ουσιαστικά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας:
– πρωτογενή
– δευτερογενή (μεταποιητικές επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες σύμφωνα
με την κατάταξη ΣΤΑΚΟΔ (Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής
Δραστηριότητας) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας-βλ.άρθρο 3
παράγραφος ΙΙΙ του Ν. 3299/04)
– τριτογενή τομέα
– τουρισμό (περιλαμβάνονται εκτός των ξενοδοχειακών μονάδων και οι ειδικές
τουριστικές υποδομές, όπως συνεδριακά και χιονοδρομικά κέντρα, μαρίνες,
γήπεδα γκολφ, κ.λ.π )

Ποιες Δαπάνες Ενισχύονται
Τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στις διατάξεις του Νόμου 3299/04 ενδεικτικά ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:
– Δαπάνες κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, με την προϋπόθεση ότι το οικόπεδο εγκατάστασης ανήκει στον φορέα της επένδυσης.
– Δαπάνες αγοράς μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων, ψυγείων.
– Δαπάνες προμήθειας, εγκατάστασης παραγωγικού εξοπλισμού, εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου.
– Δαπάνες μεταφοράς τεχνογνωσίας
– Δαπάνες προμήθειας Η/Υ και προμήθειας, παραμετροποίησης λογισμικού, το σύνολο των οποίων δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 60% επί του συνολικού επενδυτικού σχεδίου.
– Άϋλες Δαπάνες και αμοιβές συμβούλων σε ποσοστό που δεν θα ξεπερνάει το 8% επί του συνολικού προϋπολογισμού.

Ποιος είναι ο Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων και τα Ποσοστά Ιδίας Συμμετοχής.
Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων χωρίζεται ανά κατηγορία επιχείρησης ως εξής:
– Μεγάλες επιχειρήσεις: 500.000,00 ευρώ (Μεγάλη επιχείρηση θεωρείται αυτή που απασχολεί περισσότερο από 250 άτομα προσωπικό, ο ετήσιος κύκλος εργασιών της είναι μεγαλύτερος από 50.000.000,00 ευρώ, καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μεγαλύτερος από 43.000.000,00 ευρώ).
– Μεσαίες επιχειρήσεις: 250.000,00 ευρώ (Απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα προσωπικό. Ο ετήσιο κύκλος είναι μικρότερος από 50.000.000,00 ευρώ, καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος από 43.000.000,00 ευρώ.)
– Μικρές επιχειρήσεις 150.000,00 ευρώ. Απασχολεί λιγότερα από 50 άτομα προσωπικό. Ο ετήσιο κύκλος εργασιών της καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος από 10.000.000,00 ευρώ)
– Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000,00 ευρώ. (Απασχολεί από 0 έως 10 άτομα προσωπικό. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της καθώς και ο ετήσιος ισολογισμός της είναι μικρότερος από 2.000.000,00 ευρώ. Τηρεί το κριτήριο της ανεξαρτησίας.)
– Συνολικά, για την ίδια παραγωγική μονάδα το τα 20.000.000,00 ευρώ.

Η ιδία συμμετοχή (ιδία κεφάλαια & τραπεζικός δανεισμός) του επενδυτή, ανά υπαγόμενο είδος ενίσχυσης αναλύεται ως εξής:
– Για επενδύσεις επιχορήγησης / επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης τα ιδία κεφάλαια που ορίζονται είτε ως καταβεβλημένο αρχικό κεφάλαιο (για τις υπό ίδρυση) είτε ως αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (υφιστάμενες) θα πρέπει να αντιστοιχούν σε ελάχιστο ποσοστό 25%. Το υπολειπόμενο ποσοστό (πλην ιδίας συμμετοχής και επιχορήγησης) καλύπτεται με τραπεζικό δανεισμό.
– Για επενδύσεις φορολογικής απαλλαγής ή επιδότησης κόστους δημιουργούμενων θέσεων εργασίας, η ιδία συμμετοχή θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 25%, και θα μπορεί να καλυφθεί είτε με ιδία κεφάλαια είτε με τραπεζικό δανεισμό.

Ποια είναι η Διάρκεια των Επενδύσεων
Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Νόμο η προθεσμία ολοκλήρωσης της επένδυσης (όπως αναφέρεται στην απόφαση υπαγωγής) μπορεί να παρατεθεί έως και 2 έτη, με την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται σχετικό αίτημα το αργότερο 6 μήνες από την λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης, ενώ παράλληλα έχει υλοποιηθεί το 50% της επένδυσης.

Πώς καταβάλλονται οι Ενισχύσεις
Οι τρόποι που καταβάλλονται οι ενισχύσεις περιγράφονται ακολούθως:
– Επιχορήγησης: Σε δύο ισόποσες δόσεις, με την υλοποίηση του 50% και με την ολοκλήρωση της επένδυσης αντίστοιχα. Δύναται να ληφθεί προκαταβολή μέγιστου ποσοστού 30% με καταβολή ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10% από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
– Επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης: Με τη λήξη του χρόνου ολοκλήρωσης καταβάλλεται το 50%, ενώ το υπολειπόμενο 50% καταβάλλεται με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας.
– Επιδότησης κόστους δημιουργούμενων θέσεων εργασίας: Καταβάλλεται ανά εξάμηνο, όπου η πρώτη αίτηση καταβολής υποβάλλεται εντός 1 έτους από τη λήξη της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης


Τo υλικό που χρησιμοποιείται περισσότερο για να κατασκευαστούν φωτοβολταικα στοιχεία στην βιομηχανία είναι το πυρίτιο. Είναι ίσως και το μοναδικό υλικό που παράγεται με τόσο μαζικό τρόπο. Το πυρίτιο σήμερα αποτελεί την πρώτη ύλη για το 90% της αγοράς των φωτοβολταϊκών.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του πυριτίου είναι:

– Μπορεί να βρεθεί πάρα πολύ εύκολα στην φύση. Είναι το δεύτερο σε αφθονία υλικό που υπάρχει στον πλανήτη μετά το οξυγόνο. Το διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) (ή κοινώς η άμμος) και ο χαλαζίτης αποτελούν το 28% του φλοιού της γης. Είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον.
– Μπορεί εύκολα να λιώσει και να μορφοποιηθεί. Επίσης είναι σχετικά εύκολο να μετατραπεί στην μονοκρυσταλλική του μορφή.
– Οι ηλεκτρικές του ιδιότητες μπορούν να διατηρηθούν μέχρι και στους 125oC κάτι που επιτρέπει την χρήση του πυριτίου σε ιδιαίτερα δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτός είναι και ο λόγος που τα φωτοβολταϊκά στοιχεία πυριτίου ανταπεξέρχονται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα θερμοκρασιών.
– Πολύ σημαντικό στοιχείο, που συνέβαλε στην γρήγορη ανάπτυξη τα φωτοβολταικα στοιχεία τα τελευταία χρόνια, ήταν η ήδη αναπτυγμένη τεχνολογία, στην βιομηχανία της επεξεργασίας του πυριτίου, στον τομέα της ηλεκτρονικής (υπολογιστές, τηλεοράσεις κλπ). Το 2007 μάλιστα ήταν η πρώτη χρονιά που υπήρχε μεγαλύτερη ζήτηση (σε τόνους κρυσταλλικού πυριτίου) στην αγορά των φωτοβολταϊκών στοιχειών σε σχέση με αυτήν των ημιαγωγών της ηλεκτρονικής.

– Μια κατηγοριοποίηση για τα φωτοβολταϊκά στοιχεία θα μπορούσε να γίνει με βάση το πάχος του υλικού που χρησιμοποιείται.
Τύποι φωτοβολταϊκών συστημάτων πυριτίου «μεγάλου πάχους»

 Φωτοβολταϊκά στοιχεία μονοκρυσταλλικού πυριτίου

Φωτοβολταϊκά στοιχεία μονοκρυσταλλικού πυριτίου


Όλοι γνωρίζουμε για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και για την εξέλιξή τους.

Οι σύγχρονες διεθνείς τάσεις σύμφωνα με το συσχετισμό παραγωγής – κατανάλωσης ενεργειακών μορφών σε παγκόσμιο επίπεδο, καθιστούν μονόδρομο τη στροφή στις Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας. Σύμφωνα με την Ε.Ε., θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Παγκοσμίως αλλά και στη χώρα μας, όπου υπάρχουν πολλές δυνατότητες, οι εφαρμογές Ηλιακής και Αιολικής Ενέργειας γνωρίζουν πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Τα φωτοβολταϊκά πάνελ και τα ηλιακά πάρκα, οι ανεμογεννήτριες και τα αιολικά πάρκα , είναι οι σημαντικότεροι τρόποι αξιοποίησης της Ηλιακής και Αιολικής Ενέργειας!

Χάρη λοιπόν στη διαρκή ανάπτυξη αυτού του τομέα, αυξάνεται διαρκώς η ζήτηση εξειδικευμένων επαγγελματιών.

Μόνο το 2007, περισσότερα από 3.000 άτομα εμπιστεύθηκαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Master.D «Ηλιακή και Αιολική Ενέργεια» προκειμένου να εξειδικευτούν στις Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας!

Το πρόγραμμα σπουδών της Μaster-D για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καλύπτει όλο το γνωστικό πεδίο γύρω από την Ηλιακή και την Αιολική Ενέργεια.

Αποτελείται από 3 μέρη:

– ηλιακή θερμική ενέργεια

– ηλιακή φωτοβολταϊκή ενέργεια

– αιολική ενέργεια

Στη Master.D παρέχουμε εξειδικευμένη εκπαίδευση με την πιστοποίηση του Πανεπιστημίου Camilo Jose Cela της Μαδρίτης. Οι σπουδαστές μας διδάσκονται τις αρχές λειτουργίας των συστημάτων παραγωγής ενέργειας αλλά και το σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την επισκευή: ηλιοθερμικών και φωτοβολταικών συστημάτων και αιολικών εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, στα άρτια εξοπλισμένα εργαστήριά μας θα πραγματοποιήσεις όλη τη πρακτική εξάσκηση που απαιτείται για τη σωστή προετοιμασία σου.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα αυτό θα μπορείς να εργαστείς ως:

– σχεδιαστής εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας

– τεχνικός εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων

– τεχνικός πωλήσεων ηλιακών εγκαταστάσεων.

– τεχνικός εγκατάστασης και συντήρησης αιολικών πάρκων

– και φυσικά να γίνεις ανεξάρτητος επαγγελματίας ιδρύωντας τη δική σου εταιρία εγκατάστασης ηλιακής ενέργειαςΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

  • διακοσμηση εξωτερικου χωρου

    σπιτια σιδηροκατασκευες 5 ξυλα για διακοσμηση τζακιου 5 σποτακια μπαλκονιου σχεδια 4 diaxvristiko salonioy 4 διακοσμηση εξωτερικου χωρου καφετεριας 3 skedia me gypsosanides 3 sxedia gia kafe bar 3 χρωματα για βαψιμο μαγαζιου 3 εικόνες για μοντέρα τζάκια με πέτρα 3 διακοσμηση εσωτερικων σπιτιων 3 χρωματολογιο για τοιχους 3 ΣΑΛΟΝΙΑ ΟΙΚΙΩΝ 2 σταδια κατασκευης προκατ σπιτιου 2 μπανιο διακοσμηση 2 ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2 διακοσμηση πορτας σαλονιου με τζαμι 2 rafia me gipso 2 εικονες απο ταβερνες στην πατρα 2 ψευδοροφες σαλονιου 2 ετοιμα καγκελα τιμες 2 bar me gypsosanida 2 τιμεσ ξυλα για τζακι 2 διακοσμηση χώρων στη Θεσσαλονίκη 2 οροφεσ σπιτιων 2 βαψιμο δωματιου εφηβικου χρωματικοι συνδυασμοι 2 ξυλινη επενδυση τζακιου 2 εικονες σαλονιων 2 gypsosanides 2 διαχωριστικα εσωτερικου χωρου 2 ΤΖΑΚΙΑ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 2 ταπετσαριες εσωτερικης επενδυσης 2 αφαιρεση γυψοσανιδας 2 plexi glas σχεδια 2 ραμποτε πλαστικα θεσσαλονικη 2 γυψοσανιδες για ξυλοσομπες 2 διακοσμηση σαλονιου με γωνιακο τζακι 2 fotografies gia tzakia 2 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΕΦΗΒΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΓΚΡΙ 2 σχεδια για βαψιμο τοιχου 2 ΙΔΕΕς ΜΕ ΠΕΤΡΕΣ 2 ξυλινα ραφια jumbo 2 σχεδια για σποτακια 1 diakosmhsh saloniou 1 ταβανια γυψοσανιδας σχεδια 1 παραθυρα οροφης 1 φωτισμοσ οπτικεσ ινεσ youtube 1 σκεπες 1 diakosmhsh ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΒΛΟ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑ 1 βιβλιοθηκη με γυαλινα ραφια 1 κεραμοσκεπες τιμες 1 γυψινα ταβανια 1 ntoulapes berantas 1 diakosmisi spitiou 1 βαψιμο πλακακια κουζινας 1 γυψοσανιδες τζακιou timi 1 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 πετρινα σπιτα διακοσμηση εσωτερικη 1 τζακια με επένδυση πέτρας φωτογραφίες 1 κιοσκι μπαλκονια με κεραμιδια panel 1 μάρμαρα φθηνά δαπέδου , ψηφίδα fildisi προσφορές 1 πετρα σε τζακι 1 ιδεες για βαψιμο σπιτιου 1 χρωματιστες πετρες διακοσμησης 1 τζακι διακοσμηση πετρα 1 diakosmhsh me gupsosanides 1 επενδυσεις μπουριων σομπας 1 diakosmhsh spitiou gia tabania me gupsosanida 1 διαχωριστικα δωματιων 1 τεχνοτροπιες ταβανι μπανιου 1 ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΘΗΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 1 σταδια χτισιματος με πετρα 1 kornizes gipsines 1 χρωματα εξοτερικου σπιτιου 1 γυψοσανιδες ηρακλειο τιμες 1 καγκελα μπαλκονιου 1 πλαστικη επενδυση οροφης τιμες 1 φωτιστικο οροφης ξυλινο παραδοσιακο 1 πυριμαχα τζαμια για τζακι τιμες 1 μεταλλικα κτιρια τιμες 1 σκεπεσ απο plexiglass σκεπες 1 sxedia palettes 1 ΙΔΕΕς ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 1 diakosmhsh saloniou s 1 timh fuhnh gia ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΩΝ 1 φωτο με ραφια γυψοσανιδας σε μαγαζι καφε 1 τζάκια διακόσμηση με γυψοσανιδα 1 tag/πανελ-πολυουρεθανης-τιμοκαταλογος/ 1 diakosmhsh spitiou 1 ταπετσαρια σε τζακι 1 μοντερνα σπιτια 1 λουστρο με χρωμα για επιπλα 1 παιδικο δωμματιο για αγορι και κοριτσι 1 κουζινες σχεδια 1 σχεδια κατοικιας 1 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ 1 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 Σιδεράς καλλιθεα 1 ντουλαπα διαμορφωση 1 diakosmisi saloniou 1 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 1 κιοσκια μπαλκονια 1 εκθεσεων κατασκευες 1 μεζονετα σχεδιο 1 ξυλινη επενδυση καλοριφερ 1 εσωτερικες πορτες δωματιων 1 κεραμοσκεπη 1 μεταλλικα πανελ πολυουρεθανης τιμες 1 καλοριφερ φωτογραφιεσ 1 πωσ να αλλαξω χρωμα στισ πετρεσ του τζακιου 1 πλακακια ακουστικα για ψευδοροφες τιμες 1 gipsosanides design 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 περιεργες κατασκευες σε τοιχους σαλονιου 1 περιεργα τραπεζακια σαλονιου 1 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΦΕ 1 τζακι βαψιμο 1 γυψοσανιδες σχεδια 1 κόστος εγκατάστασης γυψοσανίδων 1 σοβατισμα ταβανιου τιμες 1 χωριατικα ταβανια 1 ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 1 γυψοσανιδες τζακια εικονες 1 πετρα σε.καμαρες εσωτερικου.χωρου 1 ραφια γυαλι 1 ντεκορ πετρινων σπιτιων 1 αυτοματο ποτισμα - οδηγιες κατασκευης 1 χρωματα για εφηβικο δωματιο
  • max interior design