Ανω Πατήσια- Τοποθέτηση δαπέδων πλακάκια, μάρμαρα, πατώματα,κάτω Πατήσια,Ανω Πατήσια- Τοποθέτηση δαπέδων πλακάκια, μάρμαρα, πατώματα,κάτω Πατήσια,Ανω Πατήσια- Τοποθέτηση δαπέδων πλακάκια, μάρμαρα, πατώματα,κάτω Πατήσια,