ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ,
Οροφή με γυψοσανίδα,
Οροφή με ανθυγρή γυψοσανίδα,
Οροφή ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό,
Κρυφός φωτισμός,
Χωρίσματα με γυψοσανίδα,
Χωρίσματα με διπλή γυψοσανίδα,
Χωρίσματα με ανθυγρή γυψοσανίδα,
Κρυφός φωτισμός οροφής,
Χωρίσματα από πυράντοχες σανίδες ,
Μόνωση τοίχων από γυψοσανίδα με πετροβάμβακα,
Πόρτα στηριγμένη σε γυψοσανίδα,
Παράθυρο με στόρια για χώρισμα γυψοσανίδας,
Συρόμενη πόρτα για χώρισμα γυψοσανίδας,
Χώρισμα με τριπλή γυψοσανίδα,
Χωρίσματα γυψοσανίδας καμπυλωτά,
Ψευδοροφές και οροφές γυψοσανίδας,
Οροφή απλή με ένα επίπεδο,
Οροφή με δυο επίπεδα,
Οροφή με τρία επίπεδα,
Οροφή με καμπύλες από 5cm x 10cm,
Οροφή με καμπύλες από 10cm x 30cm,
Οροφή με καμπύλες από 30cm x 50cm,
Οροφή με καμπύλες από 50cm x 70cm,
Οροφή με καμπύλες από 70cm x 100cm,
Δοκάρια Οροφής – Κούτελα,
Δοκάρι κούτελο σε μορφή γάμα Γ σε διαστάσεις από 5 cm x 10 cm,
Δοκάρι κούτελο σε μορφή γάμα Γ σε διαστάσεις από 10 cm x 30 cm,
Δοκάρι κούτελο σε μορφή γάμα Γ σε διαστάσεις από 30cm x 50 cm,
Δοκάρι κούτελο σε μορφή γάμα Γ σε διαστάσεις από 50 cm x 70cm,
Δοκάρι κούτελο σε μορφή γάμα Γ σε διαστάσεις από 70 cm x 100cm,
Κούτελα σε μορφή Π,
κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 5cm x 5cm x 5cm,
κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 10cm x 10cm x 10cm,
κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 20cm x 20cm x 20cm,
κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 30cm x 30cm x 30cm,
κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 40cm x 40cm x 40cm,
κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 50cm x 50cm x 50cm,
κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 60cm x 60cm x 60cm,
κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 70cm x 70cm x 70cm,
κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 80cm x 80cm x 80cm,
κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 90cm x 90cm x 90cm,
κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 5cm x 50cm x 5cm,
κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 10cm x 70cm x 10cm,
κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 20cm x 90cm x 20cm,
κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 30cm x 40cm x 30m,
Επένδυση τοίχων με γυψοσανίδα,
Επένδυση τοίχου με απλή γυψοσανίδα,
Επένδυση τοίχου με διπλή γυψοσανίδα,
Επένδυση τοίχου με ανθυγρή γυψοσανίδα,
Επένδυση τοίχου με απλή γυψοσανίδα με μόνωση,
Επένδυση τοίχου με διπλή γυψοσανίδα με μόνωση,
Επένδυση τοίχου με ανθυγρή,
Επένδυση τοίχου με ανθυγρή γυψοσανίδα με μόνωση,
Επένδυση τοίχου με κρυφό φωτισμό γυψοσανίδας,
Επένδυση τοίχου με τσιμεντοσανίδα,
Επένδυση τοίχου με τσιμεντοσανίδα με μόνωση,
Επένδυση τοίχου με πυράντοχη γυψοσανίδα με μόνωση,
Επένδυση τοίχου με διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα με μόνωση,
Επένδυση τοίχου με τριπλή πυράντοχη γυψοσανίδα με μόνωση,
Επένδυση τοίχου με απλή με ανά επίπεδο,
Επένδυση τοίχου με δυο επίπεδα,
Επένδυση τοίχου με τρία επίπεδα,
Επένδυση τοίχου από γυψοσανίδα καμπυλωτοί,
Κούτελα δοκάρια κολώνες από γυψοσανίδα καμπυλωτά,
Κούτελα σε μορφή Π,
Κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 5cm x 5cm x 5cm,
Κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 10cm x 10cm x 10cm,
Κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 20cm x 20cm x 20cm,
Κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 30cm x 30cm x 30cm,
Κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 40cm x 40cm x 40cm,
Κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 50cm x 50cm x 50cm,
Κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 60cm x 60cm x 60cm,
Κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 70cm x 70cm x 70cm,
Κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 80cm x 80cm x 80cm,
Κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 90cm x 90cm x 90cm,
Κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 5cm x 50cm x 5cm,
Κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 10cm x 70cm x 10cm,
Κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 20cm x 90cm x 20cm,
Κούτελο σε μορφή Π διστάσεις 30cm x 40cm x 30m,
Κούτελα Δοκάρια Κολώνες από γυψοσανίδα καμπυλωτά σε μορφή Γ,
Δοκάρι κούτελο σε μορφή γάμα Γ σε διαστάσεις από 5 cm x 10 cm,
Δοκάρι κούτελο σε μορφή γάμα Γ σε διαστάσεις από 10 cm x 30 cm,
Δοκάρι κούτελο σε μορφή γάμα Γ σε διαστάσεις από 30cm x 50 cm,
Δοκάρι κούτελο σε μορφή γάμα Γ σε διαστάσεις από 50 cm x 70cm,
Δοκάρι κούτελο σε μορφή γάμα Γ σε διαστάσεις από 70 cm x 100cm,
Κρυφοί φωτισμοί,
Οροφή γυψοσανίδας με κυκλικό κρυφό φωτισμό,
Οροφή γυψοσανίδας με οβάλ κρυφό φωτισμό,
Κρυφός φωτισμός γυψοσανίδας με σκαλοπάτι καμπυλωτό,
Κρυφός φωτισμός γυψοσανίδας με σκαλοπάτι 1,
Κρυφός φωτισμός γυψοσανίδας με σκαλοπάτι 2,
Κρυφός φωτισμός γυψοσανίδας με σκαλοπάτι 3,
Κρυφό φωτισμός απλός,
Κρυφός φωτισμός με ίσια σκαλοπάτια1,
Κρυφός φωτισμός με ίσια σκαλοπάτια2,
Κρυφός φωτισμός με ίσια σκαλοπάτια3,
Κρυφός φωτισμός απλός σε 2 επίπεδα,
Κρυφός φωτισμός απλός σε 3 επίπεδα,
Κρυφός φωτισμός γυψοσανίδας με επένδυση ξύλου,
Κρυφός φωτισμός με ίσια σκαλοπάτια1,
Κρυφός φωτισμός με ίσια σκαλοπάτια2,
Κρυφός φωτισμός με ίσια σκαλοπάτια3,
Κρυφός φωτισμός τοίχου με επένδυση ξύλου,
Κρυφός φωτισμός απλός,
Κρυφός φωτισμός με ίσια σκαλοπάτια1,
Κρυφός φωτισμός με ίσια σκαλοπάτια2,
Κρυφός φωτισμός με ίσια σκαλοπάτια3,
Κρυφός φωτισμός τοίχου με γυψοσανίδα,
Κρυφός φωτισμός με ίσια σκαλοπάτια1,
Κρυφός φωτισμός με ίσια σκαλοπάτια2,
Κρυφός φωτισμός με ίσια σκαλοπάτια3,
Κουρτινιέρες από γυψοσανίδα,
Κουρτινιέρα με κρυφό φωτισμό,
Κουρτινιέρα με σποτάκια,
Κουρτινιέρα με σκαλοπάτι,
Κουρτινιέρα με επένδυση ξύλου,
Κουρτινιέρα με σκοτίες (γυαλί ξύλο inox),
Βιβλιοθήκες έπιπλα από γυψοσανίδα,
Βιβλιοθήκη από γυψοσανίδα a,
Βιβλιοθήκη από γυψοσανίδα b,
Βιβλιοθήκη από γυψοσανίδα c,
Βιβλιοθήκη από γυψοσανίδα d,
Βιβλιοθήκες έπιπλα από γυψοσανίδα με επένδυση ξύλου,
Βιβλιοθήκες με επένδυση ξύλου a,
Βιβλιοθήκες με επένδυση ξύλου b,
Βιβλιοθήκες με επένδυση ξύλου c,
Βιβλιοθήκες με επένδυση ξύλου d,
Ράφια από γυψοσανίδα,
Ράφια από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:5,5cm x 20cm x 120cm,
Ράφια από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:8cm x 20cm x 120cm,
Ράφια από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:10cm x 20cmm x 120cm,
Ράφια από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:12,5cm x 20cm x 120cm,
Ράφια από γυψοσανίδα με επικόλληση ταπετσαρίας,
Ράφια από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:5,5cm x 20cm x 120cm,
Ράφια από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:8cm x 20cm x 120cm,
Ράφια από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:10cm x 20cmm x 120cm,
Ράφια από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:12,5cm x 20cm x 120cm,
Ράφια από γυψοσανίδα με επένδυση ξύλου laminate,
Ράφια από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:5,5cm x 20cm x 120cm,
Ράφια από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:8cm x 20cm x 120cm,
Ράφια από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:10cm x 20cmm x 120cm,
Ράφια από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:12,5cm x 20cm x 120cm,
Ράφια από γυψοσανίδα με επένδυση γυαλιού,
Ράφια από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:5,5cm x 20cm x 120cm,
Ράφια από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:8cm x 20cm x 120cm,
Ράφια από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:10cm x 20cmm x 120cm,
Ράφια από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:12,5cm x 20cm x 120cm,
Ράφια από γυψοσανίδα με επένδυση inox λαμαρίνα,
Ράφια από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:5,5cm x 20cm x 120cm,
Ράφια από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:8cm x 20cm x 120cm,
Ράφια από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:10cm x 20cmm x 120cm,
Ράφια από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:12,5cm x 20cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:15cm x 40cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:30cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:45cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:60cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:75cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:90cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα ανθυγρή,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:30cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:45cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:60cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:75cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:90cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από τσιμεντοσανίδα,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:30cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:45cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:60cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:75cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:90cm x 50cm x 120cm,
πάγκοι από κόντρα πλακέ θαλάσσης,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:30cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:45cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:60cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:75cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:90cm x 50cm x 120cm,
επένδυση πάγκου με μάρμαρο,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:30cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:45cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:60cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:75cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:90cm x 50cm x 120cm,
επένδυση πάγκου με ψηφίδα,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:30cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:45cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:60cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:75cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:90cm x 50cm x 120cm,
επένδυση πάγκου από laminate ξύλο,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:30cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:45cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:60cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:75cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:90cm x 50cm x 120cm,
επένδυση πάγκου με Ταπετσαρία,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:30cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:45cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:60cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:75cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:90cm x 50cm x 120cm,
επένδυση πάγκου με γυαλί,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:30cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:45cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:60cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:75cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:90cm x 50cm x 120cm,
επένδυση πάγκου με πέτρα,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:30cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:45cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:60cm x 50cm x 120cm
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:75cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:90cm x 50cm x 120cm,
Επένδυση πάγκου με τεχνητό γρανίτη,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:30cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:45cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:60cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:75cm x 50cm x 120cm,
Πάγκοι από γυψοσανίδα σε παχος-φαρδος-μηκος:90cm x 50cm x 120cm,