Tag Archive: Εξωτερική ΘερμομόνωσηΟλοκληρώθηκε η αξιολόγηση και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη [ΕΠΠΕΡΑΑ] του ΥΠΕΚΑ τωνέργων ενεργειακής αναβάθμισης σε 64 σχολικές μονάδες, τα οποία θα υλοποιηθούν από τονΟργανισμό

ΑΕ[ΟΣΚ ΑΕ].
Τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης της ΟΣΚ ΑΕ έχουν συνολικό προϋπολογισμό35.208.902€.
Συνολικά υποβλήθηκαν 197 προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση σε 300 σχολικές μονάδες, προϋπολογισμού 100 εκ. €.
Παράλληλα, υπεγράφη νέα πρόσκληση προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ μεγάλων σχολικών συγκροτημάτων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και τοσχολικό συγκρότημα της Γκράβας.
Το έργο αναβάθμισης της Γκράβας έχει συνολικό προϋπολογισμό19.995.600 €και θα υλοποιηθεί από την ΟΣΚ ΑΕ.

EUROGYPSUM ,Fireboard I-SSB, Thermoprosopsis ,ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, Εθνικό, Μετσόβιο, Πολυτεχνείο, Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΚΑΠΕ, Οικοδομικός ,κανονισμός ,Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, ΥΠΕΚΑ ,Χτίζοντας, το μέλλον, ακίνητο, ανακαίνιση, ενεργειακή αναβάθμιση ,ενεργειακοί, επιθεωρητές, εξωτερική, θερμομόνωση επένδυση ,ερευνητικό ,πρόγραμμα, θερμομόνωση, πυραντοχή, σχολείο ,τοιχοπιία ,φοροαπαλλαγή,

EUROGYPSUM ,Fireboard I-SSB, Thermoprosopsis ,ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, Εθνικό, Μετσόβιο, Πολυτεχνείο, Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΚΑΠΕ, Οικοδομικός ,κανονισμός ,Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, ΥΠΕΚΑ ,Χτίζοντας, το μέλλον, ακίνητο, ανακαίνιση, ενεργειακή αναβάθμιση ,ενεργειακοί, επιθεωρητές, εξωτερική, θερμομόνωση επένδυση ,ερευνητικό ,πρόγραμμα, θερμομόνωση, πυραντοχή, σχολείο ,τοιχοπιία ,φοροαπαλλαγή,

Έργο ενεργειακής αναβάθμισης 64 σχολικών μονάδων
Τα 41 σχολικά συγκροτήματα (64 σχολικές μονάδες) τα οποία εμπεριέχονται στην πρόταση της ΟΣΚ ΑΕ για ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ, επιλέχθηκαν με γνώμονα την παλαιότητα, την τυπολογία και τα υλικά κατασκευής των κτιρίων τους, τη δυνατότητα επεμβάσεων και την εφαρμοσιμότητα της μελέτης.
Οι σχολικές μονάδες καλύπτουν ευρύ φάσμα της ελληνικής επικράτειας και όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (10 Νηπιαγωγεία, 33 Δημοτικά Σχολεία, 12 Γυμνάσια, 9 Λύκεια). Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων είναι 35.238.902,00€.
Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μέτρα για την καλύτερηλειτουργία του κελύφους και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,τη βελτίωση του μικροκλίματος, την αναμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και την εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως λ.χ. φωτοβολταϊκά στοιχεία, ηλιακά συστήματα για τη θέρμανση του ύδατος κ.λπ.
Οι εργασίες αναβάθμισης μπορούν ενδεικτικά να περιλαμβάνουν:
* Ενότητα 1 – Οικοδομικές παρεμβάσεις: αλλαγή ή επισκευή μόνωσης δώματος, αλλαγή εξωτερικών κουφωμάτων, σκίαστρα – ηλιοπροστασία, εξωτερική θερμομόνωση, στέγαση αίθριων, προσάρτηση θερμοκηπίου, εξωτερικοί χρωματισμοί – ψυχρά υλικά
* Ενότητα 2 – Εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο: φύτευση – υψηλού, χαμηλού πρασίνου, πλακοστρώσεις, στέγαστρα – καθιστικά
* Ενότητα 3 – Η/Μ εγκαταστάσεις: τεχνητός φωτισμός – αλλαγή λαμπτήρων, τεχνητός αερισμός – ανάκτηση θερμότητας, ανεμιστήρες οροφής, αυτονομία θέρμανσης, μόνωση σωληνώσεων θέρμανσης, λεβητοστάσιο – φυσικό αέριο, ηλιακοί θερμοσίφωνες – Ζ.Ν.Χ. [ζεστό νερό χρήσης], συστήματα αυτοματισμού
* Ενότητα 4 – Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: τοποθέτηση φωτοβολταϊκών [ανάλογα με τη θέση του κτιρίου]
Αναβάθμιση σχολικού συγκροτήματος Γκράβας
Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με 4.000 μαθητές και 450 εκπαιδευτικούς αποτελείένα από τα μεγαλύτερα σχολικά συγκροτήματα της χώρας. Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Δήμου Αθηναίων και συνορεύει με το Δήμο Γαλατσίου. Περικλείεται από τις οδούς Πασσώβ, Γ. Χατζηδάκη, Ταϋγέτου και Ραΐση. Περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πιο αναλυτικά: Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ), 1 Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), 1 Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο (ΣΕΚ) και 1 Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) της Αθήνας και του Γαλατσίου.
Για την εκπαιδευτική κοινότητα και τους κατοίκους της Αθήνας, η Γκράβα είναι συνώνυμο με το εσωστρεφές και δαιδαλώδες σχολικό συγκρότημα. Το αρχιτεκτονικό σχέδιο της Γκράβας προέκυψε από Δημόσιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό το 1970. Η αυστηρή αντίληψη της εποχής του διαγωνισμού ήθελε το σχολείο εσωστρεφές που να αγνοεί και να αποκλείει την πόλη. Η μελέτη εφαρμογής υλοποιήθηκε το 1973 από τη μελετητική ομάδα η οποία υπήρξε η νικήτρια του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Απόφαση 3982/03.04.1973 του Γενικού Διευθυντή ΟΣΚ. Η κατασκευή του Σχολικού Συγκροτήματος ολοκληρώθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1970. Στην πορεία του χρόνου οι πρόσθετες κτιριακές παρεμβάσεις συνετέλεσαν στο να αποτελεί σήμερα έναν αφιλόξενο και μη ασφαλή χώρο τόσο για την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και για την ευρύτερη περιοχή.
Η αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος στη Γκράβα που θα υλοποιηθεί από την ΟΣΚ ΑΕ ενσωματώνει την εκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης, με βασικούς στόχους:
* Την Πολεοδομική αναβάθμιση για την ορθότερη ένταξη του συγκροτήματος στον αστικό ιστό ώστε να αποτελέσει ένα ανοιχτό σχολείο στην πόλη.
* Την Αρχιτεκτονική και λειτουργική αναβάθμιση ολόκληρου του συγκροτήματος για ένα σχολείο φιλικό, ασφαλές, λειτουργικό και ευέλικτο ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες εκπαιδευτικές αντιλήψεις.
* Την ψηφιακή αναβάθμιση για ένα σχολείο διαδραστικό και καινοτόμο στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό.
* Την ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση για ένα πράσινο σχολείο μη ενεργοβόρο, με εκπαιδευτικό χαρακτήρα που να αποτελέσει την απαρχή για την αλλαγή της νοοτροπίας στην εκπαιδευτική κοινότητα και την διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης.
Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν μέσα από τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις, οι οποίες εντάσσονται στις παρακάτω ενότητες:
* Ενότητα 1: Εργασίες στα σχολικά κτίρια και τους αύλειους χώρους των ανεξάρτητων σχολείων, με κύρια κατεύθυνση την αναβάθμιση των βιοκλιματικών και ενεργειακών χαρακτηριστικών των σχολικών κτιρίων και την επίτευξη της βέλτιστης εσωτερικής και εξωτερικής περιβαλλοντικής ποιότητας.
* Ενότητα 2: Εργασίες για την αναβάθμιση του περιβάλλοντα χώρου του σχολικού συγκροτήματος και των κοινόχρηστων χώρων στις περιοχές γειτνίασης με τον αστικό ιστό, που έχουν άμεση σχέση με την βιοκλιματική αναβάθμιση των υφιστάμενων σχολικών μονάδων.
* Ενότητα 3: Εργασίες για την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων.
Με την ολοκλήρωση του συνόλου των έργων το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα αποτελέσει το πρότυπο του Νέου Σχολείου, ενώ παράλληλα θα συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής με σημαντικά οφέλη για τους κατοίκους.
Προϋπολογισμός του έργου: 19.995.600,00€
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το δελτίο τύπου του ΟΣΚ.
Πηγή: energia.gr


Εξωτερική Θερμομόνωση – Έργα,Εξωτερική Θερμομόνωση – Έργα,Εξωτερική Θερμομόνωση – Έργα,Εξωτερική Θερμομόνωση – Έργα


Εξωτερική θερμοπρόσοψη , Knauf ,Insulation ,Greece, Εξωτερική ,θερμομόνωση ,θερμοπρόσοψη ,με, πετροβάμβακα , μόνωση ,με θερμομονωτικό ,κέλυφος, που ,εφαρμόζεται, από ,την ,εξωτερική, πλευρά, Οδηγίες, για, σωστή, εφαρμογή, Θερμο-πρόσοψη, Προϊόντα , Βιομηχανία, Μονωτικών, Υλικών, Ηράκλειο, Θερμοπρόσοψη , Μόνωσης, Αλλάζοντας ,το ,πρόσωπο ,της, αρχιτεκτονικής, σοβάδες ,που, χρησιμοποιούνται, Θερμοπρόσοψη, thermoprosopsi, Εξωτερική θερμοπρόσοψη , Michanikos, Εξωτερική, θερμοπρόσοψη ,Κόστη-Υλικά, Εξωτερική θερμοπρόσοψη, Εξωτερική Θερμομόνωση , Θερμοπρόσοψη, Εξωτερική Θερμομόνωση, Θερμοπρόσοψη σύστημα θερμομόνωσης ,που ,εφαρμόζεται ,Ευρώπη,Αμερική, eksoteriki,thermomonosi, Εξωτερική θερμομόνωση κτιρίου,γερμανική ,εταιρεία ,Ζέστη ,τον, χειμώνα, δροσιά ,το, καλοκαίρι, prosopsi eksoteriki thermomonosi, Θερμοπρόσοψη, ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ,με ,κατασκευές , υλικά, Θερμοπρόσοψη, Εξωτερική Θερμομόνωση , Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης , Θερμοπρόσοψη εταιρία ,μακροχρόνια ,εμπειρία , Θερμοπρόσοψη, Ο ιδιοκτήτης, κτιρίου ,επενδεδυμένου ,με θερμοπρόσοψη, κόστους, γίνεται, από ,την, Θερμοπρόσοψη, Θερμοπρόσοψη, Σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης, της. εξαρτήματα,τα υλικά, είναι, γερμανικής, τεχνολογίας, ΠΡΟΪΟΝ, ΥΛΙΚΑ ,ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ,Χαρακτηρηστικά, termoprosopsi, Smartbuilding,Θερμοπρόσοψη,  Smartbuilding, Η θερμοπρόσοψη είναι, τύπος θερμομόνωσης, σύμφωνα, με, τον, οποίο, η θερμόνωση, κατασκευάζεται, στην εξωτερική, τοιχοποιϊα, απο ,φύλλα διογκωμενης, ή, εξηλασμένης, www

Εξωτερική θερμοπρόσοψη , Knauf ,Insulation ,Greece, Εξωτερική ,θερμομόνωση ,θερμοπρόσοψη ,με, πετροβάμβακα , μόνωση ,με θερμομονωτικό ,κέλυφος, που ,εφαρμόζεται, από ,την ,εξωτερική, πλευρά, Οδηγίες, για, σωστή, εφαρμογή, Θερμο-πρόσοψη, Προϊόντα , Βιομηχανία, Μονωτικών, Υλικών, Ηράκλειο, Θερμοπρόσοψη , Μόνωσης, Αλλάζοντας ,το ,πρόσωπο ,της, αρχιτεκτονικής, σοβάδες ,που, χρησιμοποιούνται, Θερμοπρόσοψη, thermoprosopsi, Εξωτερική θερμοπρόσοψη , Michanikos, Εξωτερική, θερμοπρόσοψη ,Κόστη-Υλικά, Εξωτερική θερμοπρόσοψη, Εξωτερική Θερμομόνωση , Θερμοπρόσοψη, Εξωτερική Θερμομόνωση, Θερμοπρόσοψη σύστημα θερμομόνωσης ,που ,εφαρμόζεται ,Ευρώπη,Αμερική, eksoteriki,thermomonosi, Εξωτερική θερμομόνωση κτιρίου,γερμανική ,εταιρεία ,Ζέστη ,τον, χειμώνα, δροσιά ,το, καλοκαίρι, prosopsi eksoteriki thermomonosi, Θερμοπρόσοψη, ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ,με ,κατασκευές , υλικά, Θερμοπρόσοψη, Εξωτερική Θερμομόνωση , Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης , Θερμοπρόσοψη εταιρία ,μακροχρόνια ,εμπειρία , Θερμοπρόσοψη, Ο ιδιοκτήτης, κτιρίου ,επενδεδυμένου ,με θερμοπρόσοψη, κόστους, γίνεται, από ,την, Θερμοπρόσοψη, Θερμοπρόσοψη, Σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης, της. εξαρτήματα,τα υλικά, είναι, γερμανικής, τεχνολογίας, ΠΡΟΪΟΝ, ΥΛΙΚΑ ,ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ,Χαρακτηρηστικά, termoprosopsi, Smartbuilding,Θερμοπρόσοψη, Smartbuilding, Η θερμοπρόσοψη είναι, τύπος θερμομόνωσης, σύμφωνα, με, τον, οποίο, η θερμόνωση, κατασκευάζεται, στην εξωτερική, τοιχοποιϊα, απο ,φύλλα διογκωμενης, ή, εξηλασμένης, www

Μέχρι πρόσφατα, για να πάρει την καλύτερη μόνωση των κτιρίων έγιναν χοντρά εξωτερικούς τοίχους και άφησε ένα κενό αέρα μεταξύ των στρωμάτων του τοίχου ή χρησιμοποιούνται δομικά υλικά που έχουν δομή δικτυωτού, όπως το μπλοκ. Ωστόσο, οι τεχνολογικές προόδους κατασκευή αλλάξει εντελώς τους κανόνες και τώρα, να αυξηθεί η μέγιστη μόνωση τοίχων του κτιρίου χρησιμοποιείται άλλες μεθόδους.

Τι κερδίζουμε στην θερμομόνωση σπιτιού

Γενικά, μπορείτε να απομονώσουμε τα υπάρχοντα κτίρια και νέες κατασκευεσ .

Ο πιο σημαντικός λόγος για τον οποίο μια θέρμανση του κτιρίου είναι η οικονομική πτυχή. Κόστος θέρμανσης το χειμώνα είναι χαμηλότερες μέχρι και κατά αρκετές δεκάδες τοις εκατό με το κόστος της θέρμανσης του μη μονωμένο κτιριου. Η απόδοση του απομονωμένο κτίριο, και τη λειτουργία της θέρμανσης είναι πολύ χαμηλότερη (πέντε φορές λιγότερη ενέργεια, λιγότερο καλοριφέρ, μειωμένη ζήτηση ενέργειας). Επιπλέον, αυξάνει την άνεση διαβίωσης – το καλοκαίρι σε ένα τέτοιο σπίτι είναι πιο κρύο, και σε συνδυασμό με σφραγισμένα παράθυρα για σίγαση εξωτερικούς θορύβους . Βελτιώνει τις συνθήκες, με την προστασία των τοίχων από την υγρασία και τη δέσμευση, την περιορισμένη ανάπτυξη των μυκήτων. Αυξάνει την αντοχή του κτιρίου. Η θέρμανση του υφιστάμενου κτιρίου, έχουμε μια νέα πρόσοψη. Είναι σημαντικά αυξάνει επίσης την αξία του σπιτιού σας.

Κέρδη, επίσης, ένα περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Μονωμένο κτίριο απαιτεί λιγότερη ενέργεια για να θερμαίνεται, και έτσι «παράγουν» λιγότερο βλαβερές ουσίες που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.

Μονωτικά υλικά
Μόνωση μόνωσης νέων κτηρίων και των υφιστάμενων είναι να μειωθούν οι απώλειες θερμότητας συν-ηχομόνωση. Βασικά στοιχεία του κατασκευαστικού τομέα υπάγονται σε απομόνωση: οι εξωτερικοί τοίχοι, στέγες, ταράτσες, τα ανώτατα όρια πάνω από τα μη μονωμένα υπόγεια και Όροφος Βρίσκεται απευθείας στο έδαφος.

Κρίσιμης σημασίας παράγοντες που καθορίζουν την αποτελεσματικότητα της απομόνωσης μονωτικό στρώμα έχει ένα πάχος. Ανάλογα με το υλικό που χρησιμοποιείται για τη μόνωση πρέπει να είναι παρόντες, ότι το πάχος του μονωτικού στρώματος είναι 5-13 cm.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μόνωση είναι ορυκτών ινών και πολυστυρένιο . Επιπλέον, χρησιμοποιείται επίσης ανωτέρω, πολυστυρένιο και αφρό πολυουρεθάνης.

Μέθοδοι για την αύξηση της θερμοκρασίας
Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη δύο είναι οι μέθοδοι των εξωτερικών τοίχων:

Η μέθοδος του φωτός-ξηρά – σε μια κατάλληλη δομή υποστήριξης τοποθετείται EPS ή ορυκτές ίνες, το οποία είναι το μονωτικό στρώμα. Εξωτερικά πάνελ επικάλυψης πρόσοψη είναι από PVC, ξύλο ή μέταλλο.

Light-υγρή μέθοδο – με τον τοίχο του κτιρίου χρησιμοποιώντας ένα ειδικό κονίαμα πολυστυρένιου πλακες. Επιπλέον, κολλώδεις σανίδες πολυστυρένιου στερεώνονται με Πλαστικά ούπα/στηρίγματα/ τοίχου. Για να ενισχυθεί το μονωτικό στρώμα της κόλλας που εφαρμόζεται, η πλεγμα βυθίζεται στην στρώμα της κόλλας. εφαρμοζομενο μονωτικό στρώμα αποτελείται από σοβατισμα.

 • διακοσμηση εξωτερικου χωρου

  σπιτια σιδηροκατασκευες 5 ξυλα για διακοσμηση τζακιου 5 σποτακια μπαλκονιου σχεδια 4 diaxvristiko salonioy 4 διακοσμηση εξωτερικου χωρου καφετεριας 3 skedia me gypsosanides 3 sxedia gia kafe bar 3 χρωματα για βαψιμο μαγαζιου 3 εικόνες για μοντέρα τζάκια με πέτρα 3 διακοσμηση εσωτερικων σπιτιων 3 χρωματολογιο για τοιχους 3 ΣΑΛΟΝΙΑ ΟΙΚΙΩΝ 2 σταδια κατασκευης προκατ σπιτιου 2 μπανιο διακοσμηση 2 ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ-ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2 διακοσμηση πορτας σαλονιου με τζαμι 2 rafia me gipso 2 εικονες απο ταβερνες στην πατρα 2 ψευδοροφες σαλονιου 2 ετοιμα καγκελα τιμες 2 bar me gypsosanida 2 τιμεσ ξυλα για τζακι 2 διακοσμηση χώρων στη Θεσσαλονίκη 2 οροφεσ σπιτιων 2 βαψιμο δωματιου εφηβικου χρωματικοι συνδυασμοι 2 ξυλινη επενδυση τζακιου 2 εικονες σαλονιων 2 gypsosanides 2 διαχωριστικα εσωτερικου χωρου 2 ΤΖΑΚΙΑ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 2 ταπετσαριες εσωτερικης επενδυσης 2 αφαιρεση γυψοσανιδας 2 plexi glas σχεδια 2 ραμποτε πλαστικα θεσσαλονικη 2 γυψοσανιδες για ξυλοσομπες 2 διακοσμηση σαλονιου με γωνιακο τζακι 2 fotografies gia tzakia 2 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΕΦΗΒΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ ΓΚΡΙ 2 σχεδια για βαψιμο τοιχου 2 ΙΔΕΕς ΜΕ ΠΕΤΡΕΣ 2 ξυλινα ραφια jumbo 2 σχεδια για σποτακια 1 diakosmhsh saloniou 1 ταβανια γυψοσανιδας σχεδια 1 παραθυρα οροφης 1 φωτισμοσ οπτικεσ ινεσ youtube 1 σκεπες 1 diakosmhsh ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΒΛΟ ΚΑΙ ΠΕΤΡΑ 1 βιβλιοθηκη με γυαλινα ραφια 1 κεραμοσκεπες τιμες 1 γυψινα ταβανια 1 ntoulapes berantas 1 diakosmisi spitiou 1 βαψιμο πλακακια κουζινας 1 γυψοσανιδες τζακιou timi 1 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 πετρινα σπιτα διακοσμηση εσωτερικη 1 τζακια με επένδυση πέτρας φωτογραφίες 1 κιοσκι μπαλκονια με κεραμιδια panel 1 μάρμαρα φθηνά δαπέδου , ψηφίδα fildisi προσφορές 1 πετρα σε τζακι 1 ιδεες για βαψιμο σπιτιου 1 χρωματιστες πετρες διακοσμησης 1 τζακι διακοσμηση πετρα 1 diakosmhsh me gupsosanides 1 επενδυσεις μπουριων σομπας 1 diakosmhsh spitiou gia tabania me gupsosanida 1 διαχωριστικα δωματιων 1 τεχνοτροπιες ταβανι μπανιου 1 ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΦΘΗΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 1 σταδια χτισιματος με πετρα 1 kornizes gipsines 1 χρωματα εξοτερικου σπιτιου 1 γυψοσανιδες ηρακλειο τιμες 1 καγκελα μπαλκονιου 1 πλαστικη επενδυση οροφης τιμες 1 φωτιστικο οροφης ξυλινο παραδοσιακο 1 πυριμαχα τζαμια για τζακι τιμες 1 μεταλλικα κτιρια τιμες 1 σκεπεσ απο plexiglass σκεπες 1 sxedia palettes 1 ΙΔΕΕς ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 1 diakosmhsh saloniou s 1 timh fuhnh gia ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΟΙΧΩΝ 1 φωτο με ραφια γυψοσανιδας σε μαγαζι καφε 1 τζάκια διακόσμηση με γυψοσανιδα 1 tag/πανελ-πολυουρεθανης-τιμοκαταλογος/ 1 diakosmhsh spitiou 1 ταπετσαρια σε τζακι 1 μοντερνα σπιτια 1 λουστρο με χρωμα για επιπλα 1 παιδικο δωμματιο για αγορι και κοριτσι 1 κουζινες σχεδια 1 σχεδια κατοικιας 1 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ 1 ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 1 Σιδεράς καλλιθεα 1 ντουλαπα διαμορφωση 1 diakosmisi saloniou 1 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 1 κιοσκια μπαλκονια 1 εκθεσεων κατασκευες 1 μεζονετα σχεδιο 1 ξυλινη επενδυση καλοριφερ 1 εσωτερικες πορτες δωματιων 1 κεραμοσκεπη 1 μεταλλικα πανελ πολυουρεθανης τιμες 1 καλοριφερ φωτογραφιεσ 1 πωσ να αλλαξω χρωμα στισ πετρεσ του τζακιου 1 πλακακια ακουστικα για ψευδοροφες τιμες 1 gipsosanides design 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 1 περιεργες κατασκευες σε τοιχους σαλονιου 1 περιεργα τραπεζακια σαλονιου 1 ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΦΕ 1 τζακι βαψιμο 1 γυψοσανιδες σχεδια 1 κόστος εγκατάστασης γυψοσανίδων 1 σοβατισμα ταβανιου τιμες 1 χωριατικα ταβανια 1 ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 1 γυψοσανιδες τζακια εικονες 1 πετρα σε.καμαρες εσωτερικου.χωρου 1 ραφια γυαλι 1 ντεκορ πετρινων σπιτιων 1 αυτοματο ποτισμα - οδηγιες κατασκευης 1 χρωματα για εφηβικο δωματιο
 • max interior design