ανακαίνιση µεγάλων ξενοδοχειακών µονάδων, πολυτελών κατοικιών,