τεχνίτης γυψοσανίδας με δελτίο παροχής υπηρεσιών και έκδοση τιμολογίων ζητεί συνεργασία με τεχνικες εταιρειες ή μe μηχανικους tel:6909036150