WNETRZA ZABUDOWANA WNEKA Z POLKAMI

STYLIZACJA CARMEN PEREZ
FOT. RAFAL LIPSKI

PUBLIKACJA CZTERY KATY NR 9 (167) – 9.2005