Ξύλο δρυς,μαόνι, καρυδιά,πεύκο, όρεγκον, καστανιά,Οξιά - Δρυς - Καρυδιά - Σουηδικό Πεύκο - Έλατο,Πιτσπαϊν - Pitch Pine ,Pinus Palustris,Ορεγγκον Πάϊν -,Douglas Fir ,Pseudotsuga Menziesll,Ιρόκο ,Chlorophora Excelsa , C. Regia,Νιαγκόν , Niangon ,Tarrieta Utilis,Έλατο, Πεύκο, Οξιά, Ελιά, Καρυδιά, Καστανιά,