οικοδομικών υλικών,
μοτοσικλετών,
υλικών ξυλουργικές εργασίες,
Επισκευές χάλυβ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ,
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ εταιρείες ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ,
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ,
χρωματα βότσαλα πέτρες,
ηλεκρικά εργαλεία και εξοπλισμό εργοταξίων,
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ εμπόριο και κατασκευή,
οικοδομικών εργαλείων και μηχανημάτων,
σκαλωσιές καβαλέτα, μπετονιέρες, γερανάκια,
μπετού γεννήτριες οικοδομικά μηχανήματα,
ΕΛΑΦΡΟΠΕΤΡΑ ΠΟΖΟΛΑΝΗ ΓΥΨΟΣ,
ΠΥΡΙΤΙΚΟ Εταιρείες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται,
Πειραιάς δραστηριοποιούνται,