Ψευδοροφή με εσοχή περιμετρικά του κέντρου & Κρυφός φωτισμός