Ψευδοροφή με εσοχή περιμετρικά του κέντρου & Κρυφός φωτισμός

arxitektonikes-meletes

Κρυφός Φωτισμός

arxitektonikes-meletes