Τα φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και πώλησης στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο είναι μια διαδεδομένη πλέον επένδυση σε όλη την Ευρώπη. Τα τραπεζικά συστήματα σε όλες τις χώρες συμμετέχουν σε αυτές τις επενδύσεις μιας και θεωρούνται ιδιαίτερα χαμηλού ρίσκου.

Οι Ελληνικές τράπεζες που δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι οι ακόλουθες:

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΩΣ 10KW1. GREEN ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ)

– ποσό δανείου από 10.000 �
* – κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με μηνιαίο Euribor + περιθώριο 3%
* – έξοδα δανείου 200 �, με δωρεάν τα έξοδα εκτίμησης, νομικού ελέγχου παράστασης στο Πρωτοδικείο και πιστοποιήσεων εργασιών.
* – διάρκεια δανείου έως 2- 25 έτη
* – ειδικό προνομιακό πρόγραμμα ασφάλισης Φωτοβολταϊκών συστημάτων.

2. GREEN ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ)

* – ποσό δανείου από 3.000 – 50.000 �
* – κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με μηνιαίο Euribor + περιθώριο 5%
* – έξοδα δανείου 200 �
* – διάρκεια δανείου 2-10 έτη
* – ειδικό προνομιακό πρόγραμμα ασφάλισης Φωτοβολταϊκών συστημάτων.

3. GREEN ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
o – ποσό δανείου μέχρι και 20.000 �
o – κυμαινόμενο επιτόκιο, σήμερα 8,20%
o – έξοδα δανείου από 50-180 � ανάλογα με το ποσό του δανείου
o – διάρκεια δανείου από 1-10 έτη
o – ειδικό προνομιακό πρόγραμμα ασφάλισης Φωτοβολταϊκών συστημάτων.
o