Υπερυψωμένα Δάπεδα Modular έθεσε εφαρμόζονται κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη καλωδίωσης χώρων και χώρων εργασίας - ιδίως σε περίπτωση ανάγκης άμεση πρόσβαση στο υπό επιφάνειας σε ολόκληρη την επιφάνεια.