Ι. Προμελέτη – περιλαμβάνει μια ανάλυση των υφιστάμενων και την ανάπτυξη της διαχείρισης των ακινήτων από την λειτουργική και αισθητική. Δημιουργήθηκε σε στενή συνεργασία με τον επενδυτή λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές ανάγκες και προτιμήσεις.